Min birra

Kárášjoga beassášfestivála lea lági-duvvon 19 jagi jo go giđđa boahtá Sápmái

Festivaler Karasjok lea vuođđudus, mii lágida beassášdoaluid ja eará doaluid Kárášjogas, miehtá jagi. Mii háliidit áinnas eanet mátkkošteddjiid deike ja seammás fállat báikkálaččaide buriid kultur- ja astoáigefálaldagaid.

Kárášjoga beassášdoaluin leat guhkes árbevierut, gitta dan áiggis, goas eai oba diehtánge mii dat festivála oba leage. Ovdal johttisápmelaččat bohte márkanii beassážiidda, dalle gásttašedje mánáid, nuorat besse rihpain ja heajastalle. Dánge áigge oahppásat ja ustibat bohtet Kárášjohkii doaluide, ja márkanii čoahkkanit ollugat, geat leat fárren eará guovlluid. Dáid árbevieruid vuođul mii leat ráhkadan festivála, mas leat konsearttat, márkanat ja čájáhusat. Leat maid valáštallamat, earret eará skohtergilvvut, heargevuodjimat ja čuoigamat. Lágidit maid doaimmaid mánáide ja bearrašiidda.